Arvot

Henkilökohtaisen Avun Keskusten toimintaa ohjaavat arvot, jotka ovat keskusten eettisen ohjeistuksen perusta.

Keskusten arvot ovat:

  • Vammaisten itsemääräämisoikeus
  • Itsenäisen elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
  • Tasapuolisuus
  • Yksilöllisyys ja yksityisyys
  • Ammatillisuus (asiantuntijuus)
  • Palveluiden luotettavuus ja laatu