På svenska

Aktuellt

År 2021 fortsätter Sentteri rf med att erbjuda service åt personer som beviljats rätt till personlig assistans i Helsingfors eller Grankulla. Vi intervjuar och rekryterar ständigt nya personer som är intresserade av att bli personliga assistenter.

Nu kan du också skicka in din feedback anonymt, använd ”palaute” länken som finns högst upp på sidan.

Om du är arbetsgivare eller intresserad av att ta anställning som personlig assistent, kontakta oss på adressen sentteri@sentteri.fi eller ring 045 77324381.

I brist på resurser arrangerar ”Pomoklubben” inga kvällsträffar år 2021.  

Värderingar

Till de etiska riktlinjer som assistenscentren baserar sina verksamheter på hör följande värderingar: 

  • Självbestämmande 
  • Självständighet och mänskliga rättigheter
  • Jämställdhet
  • Individualism och privatliv
  • Professionalism (sakkunskap)
  • Tillförlitlig service av god kvalitet

Organisationen

Sentteri:s bakgrund

Assistentcentret Henkilökohtaisen Avun Keskus SENTTERI, Helsingfors och Grankulla grundades av en grupp centrala aktörer på funktionshinderområdet som senare trädde tillbaka. Sentteri rf är en registrerad förening där alla anställda själv är funktionsnedsatta.

Helsingfors Invalidförening rf

Tröskeln rf

CP-förbundet rf

Lihastautiliitto ry

Synskadades Centralförbund rf

Föreningen Finlands dövblinda rf

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

FMA – Funktionsrätt med ansvar.

 Styrelse 2021

SENTTERIS STYRELSE

Ordförande är Antti Tuononen

antti.tuononen@kynnys.fi

p. 045 657 9696

Vice ordförande är Liisa Rautanen

Hej!

Tycker du om människonära arbete? Vill du förtjäna extra, ha en deltidsanställning eller kanske ett heltidsarbete?

Är du student, arbetslös, vill du byta jobb eller letar du efter nya utmaningar?

Arbetet som personlig assistent kräver inga speciella färdigheter. Arbetsgivaren introducerar dig alltid till dina arbetsuppgifter. Om du är fördomsfri och pålitlig kan det här yrket vara just det som du har letat efter.

Arbetet går ut på att hjälpa personer med funktionsnedsättning i vardagen med sådant som de annars skulle göra själva. Allt från städning och matlagning till att uträtta ärenden, studera eller delta i samhällslivet, allt beroende på kundens behov. En del behöver också hjälp med toalett, tvätt och påklädning.

Enligt arbetsgivarmodellen fungerar den funktionsnedsatta som arbetsgivare. Anställningsförhållandet bygger på ett arbetsavtal mellan assistenten och arbetsgivaren där den av kommunen fastställda lönen står angiven. Arbetstid, arbetsturer och arbetsuppgifterna bestäms av den funktionsnedsatta arbetsgivaren som också bestämmer när, var och hur arbetet skall utföras. Arbetet är inte en fråga om vård eller omsorg utan om hjälp i vardagen. Syftet är främja klientens möjlighet att leva självständigt samt att sköta sina egna angelägenheter och att fatta beslut i frågor som rör hen själv.

Assistentcentret Sentteri rf inledde sin verksamhet den 3 maj 2010 i Helsingfors. Centret strävar till att stöda och ge råd åt arbetsgivare med funktionsnedsättning och att på förhands intervjua assistenter och förmedla dem åt funktionsnedsatta personer i huvudstadsregionen.

Om du är intresserad, kontakta oss så kommer vi överens om en intervju.

Ring 045 7732 4381 eller skicka en email till sentteri@sentteri.fi

(Sidorna uppdateras / Sivuja päivitetään)